India | Uttar Pradesh

Varanasi

Benares or KashiGhats
Adi Sitala GhatHarischandra GhatPanda Ghat
Ahilyabai GhatHarish Chandra GhatPhuta Ghat
Assi GhatJain GhatPrabhu Ghat
Bachraj GhatJalasayi GhatPrachina Hanumanana Ghat
Badri Nayarana GhatJanaki GhatPrahalada Ghat
Bauli GhatKarnataka GhatPrayaga Ghat
Bhadaini GhatKedara GhatRaja Ghat
Bhonsala GhatKhirki GhatRajendra Prasad Ghat
Brahma GhatKhori GhatRama Ghat
Bundi Parakota GhatLali GhatRana Mahala Ghat
Caowki GhatLalita GhatRewan Ghat
Causatthi GhatMahanirvani GhatSankatha Ghat
Cheta Singh GhatMana Mandira GhatSarvesvara Ghat
Dandi GhatManasarovara GhatScindhia Ghat
Darabhanga GhatMangala Gauri GhatShivala Ghat
Dasasvamedha GhatManikarnika GhatSomeswara Ghat
Dashaswamedh GhatMata Anandami GhatTelianala Ghat
Digpatia GhatMehta GhatTrilochana Ghat
Durga GhatMira GhatTripura Bhairavi Ghat
Gai GhatNarada GhatTulsi Ghat
Genesa GhatNepali GhatVaccharaja Ghat
Gularia GhatNiranjani GhatVenimadhava Ghat
Hanuman GhatNishad GhatVijayanagaram Ghat
Hanumanagardhi GhatPanchaganga Ghat 

Keyword

Copyright 2014 by Online Highways LLC. Enjoy some India trivia. Send Us Your Comments